ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้ เวลาที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราและหรือสั่งซื้อสินค้าจากเรา


1. การสั่งสินค้าและการรับสินค้า

1.1 รายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณที่ผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่ได้รับการตอบรับจากรับ เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือแจ้งการดำเนินการออเดอร์สินค้าไม่ผ่านอันเนื่องมาจากเหตุผลใดก็แล้วแต่ เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบผ่านทางอีเมลหรือสื่ออื่น ๆ(รวมทั้งโทรศัพท์ โทรสาร)ตามเห็นสมควร ในขณะที่เราเห็นว่าเหมาะสม รับทราบทางอีเมล์ที่ได้รับการสั่งซื้อของคุณมักจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่ก่อให้เกิดการยอมรับของการสั่งซื้อ คุณควรแน่ใจว่าข้อมูลที่คุณส่งให้เราในการสั่งซื้อของคุณถูกต้องและครบถ้วนที่ดีที่สุด การปฏิบัติตามคำสั่งของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความพร้อมของสต็อก

1.2 ถึงแม้เราหวังว่าเว็บไซต์ของเราได้อัพเดทข้อมูลโดยสมบูรณ์แล้ว และปราศจากข้อผิดพลาดจากรายละเอียดของสินค้าหรือข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาที่อาจเกิดขึ้น หากเราพบข้อผิดพลาดดังกล่าวหลังจากที่คุณได้ส่งคำสั่งซื้อให้เรา เราจะติดต่อคุณก่อนที่จะยอมรับคำสั่งของคุณ เกี่ยวกับรายละเอียดที่ถูกต้อง จากนั้นคุณอาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้ง ซึ่งคงยืนยันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง หากเราไม่สามารถที่จะติดต่อคุณภายใน 7 วันทำการเราจะถือว่าคำสั่งซื้อของคุณเป็นอันยกเลิกและจะส่งข้อมูลความเป็นจริงนี้ให้คุณทางอีเมล ที่คุณให้กับเรา

1.3 สิทธิ์การเป็นเจ้าของสินค้าเริ่มเมื่อผู้ซื้อได้ชำระสินค้าและแกะสินค้านั้นๆเมื่อสินค้าได้นำจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

1.4 เวปไซด์ของเราและลักษณะธุรกิจของมีเพื่อขายให้กับบุคคลที่ต้องการใช้งานเท่านั้น หากต้องการออเดอร์เป็นจำนวนมากโปรดแจ้งเรา เพื่อนำเสนอราคาให้กับคุณ


2.การชำระเงิน

2.1ส่วนใหญ่บัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ - Visa, MasterCard, AMEX, JCB, UnionPay ฯลฯ ผ่านทาง Paypalการตัดสินใจซื้อของคุณหมายถึงการที่คุณยอมรับคิดค่าบริการนี้ถ้าใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (และ / หรือขอเลือกวิธีการชำระเงิน) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากชำระเงินผ่านบัตรถูกปฏิเสธโดยผู้ออกของคุณเนื่องจากการขาดเงินทุนที่มีอยู่เราไม่สามารถเก็บสินค้าให้ท่านได้ ** โปรดทราบว่าเมื่อคุณเลือกที่จะจ่ายเงินให้เราด้วยบัตรเครดิตเราจะตัดบัตรเครดิตต่อ เมื่อสินค้าของคุณมีความพร้อมที่จะส่ง หากมีเหตุผลใด ๆ ที่คุณตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการสั่งซื้อของคุณกับเรา คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิก

2.2 ราคาที่ระบุในเวปไซด์ จะถูกระบุเป็นค่าเป็นตามแต่ละประเทศและไม่รวมค่าภาษี ค่าภาษีอากร และค่านำเข้า การใช้จ่ายเพิ่มเหล่านี้จะถูกคิดกรมศุลกากรแต่ละประเทศตอนที่สินค้าได้ถึงประเทศท่านแล้ว (ยกเว้นประเทศสิงโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น)

2.3 อาจมีค่าที่ต้องชำระเพิ่มเติดจากเครติดการ์ดหรือธนาคารในประเทศของท่าน เนื่องจากสินค้าระบุเป็นสกุลเงนของประเทศคุณ ซึ่งเครดิตการ์ดได้ถูกเรียกเก็บผ่านทางเกาะฮ่องกง ดังนั้นเครื่องการ์ดต่างประเทศอ่านเสียค่าใข้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเราไม่สามารถระบุ % ที่แน่นอนได้ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของบริษัทบัตรเครดิตที่ให้บริการนั้นๆ


3.การจัดส่ง

3.1 เนื่องจากทาง Etoren จ้างบริษัทขนส่งเพื่อส่งสินค้าและเราหวังว่าอย่างยิ่งที่จะส่งสินค้าให้ท่านตามเวลาที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถรับประกันแทนบริษัทขนส่งสินค้าว่าจะสามารถส่งสินค้าตามที่เราได้ระบุไว้หรือไม่ในบางที ซึ่งอาจมีบางครั้งที่ไม่ตรงตามระบุ ซึ่งบริษัท Etoren ไม่มีส่วนรับผิดชอบณ.ตรงนี้

3.2 เวลาการขนส่งขึ้นอยู่กับสต๊อกของที่มีในปัจจุบัน.

3.3 ระบบของเราจะส่งข้อความ “ส่งของ”ในอีเมลของคุณเมื่อเราได้จัดส่งสินค้าออกแล้ว ถ้าสินค้าคุณใช้เวลาขนส่งภายใน 28 วัน และ คุณได้แจ้งถึงการได้รับสินค้าช้ากับเราภายใน 7 วันหลังจากครบกำหนด 28 วัน คุณสามารถขอคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ หลังจากที่เราทำการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทของส่งสินค้า

3.4เมื่อระบุที่อยู่ในการจัดส่งผิดพลาด หรือบริษัทขนส่งไม่สามารถส่งสินค้าเนื่องจากไม่มีคนรับสินค้าได้ (ทั้งนี้บริษัทขนส่งจะฝากใบรับสินค้า) หรือ คุณต้องการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งเมื่อเราได้นำส่งสินค้าออกแล้ว เราของคิดค่าใช้ค่าเพิ่มจากการส่งสินค้าอันเนื่องจากเหตุข้างต้น

3.5 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการขนส่งที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทขนส่ง ทั้งนี้เราจะให้การช่วยเหลืออย่างดีที่สุด.

3.6 บริษัทขนส่งต้องการลายเซ็นของท่านเป็นการยืนยันเมื่อท่านได้รับสินค้า

3.7 กรณีที่สินค้าไม่สามารถส่งถึงลูกค้าได้หรือไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ พัสดุจะถูกส่งกลับมาหาเรา ในกรณีนี้เราจะถือกว่า ลูกค้าเปลียนใจและอยู่ในข่ายการขอคืนเงิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคืนสินค้า- กรณีเปลี่ยนใจ


4.การรับประกันมาตรฐานและนโยบายการคืนสินค้า

4.1 การประกันสินค้า เรารับประกันซ่อมสินค้าทั้ง ซอพแวร์และฮาร์ดแวร์ ภายใน 12 เดือน ไม่รวมถึง แบตเตอรี่ต่างๆ

4.2 ข้อยกเว้น การรับประกันมาตรฐาน:

การรับประกันไม่ครอบคลุมต่อไปนี้:

A. หน้าจอแอลซีดีแตกเสียหาย

B. ความเสียหายเนื่องจากโดนไฟ, น้ำ, แผ่นดินไหว ฟ้าผ่าหรือการกระทำอื่น ๆ จากธรรมชาติและสภาพความร้อนหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

C. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดของอุปกรณ์

D. เกิดความเสียหายจากการใช้งานหรือ firmwares ที่ไม่เข้ากันได้กับอุปกรณ์

E. จำนวน dead pixel ที่ น้อยกว่า 3 จุด

F. Serial สินค้าหรือหมายเลข IMEI ได้ถูกลบออก ขีดฆ่าแก้ไขหรือดัดแปลง

G. เปลี่ยนชิ้นส่วน โดยไม่ได้มาจากผู้ผลิต

H. การเสื่อมสภาพของสินค้าเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ รวมถึงที่เกิดจากสนิมหรือคราบ

I. ปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากการปรับปรุงซอฟต์แวร์

J. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในข้อกำหนดการออกแบบและที่ไม่เป็นสาระสำคัญปรับเปลี่ยนของการทำงานของสินค้าไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง

4.3 ภายใน 7 วัน, ถ้าสินค้าได้รับจากผู้ผลิตเสียและอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (โปรดดูข้างบน) ถือว่าเป็นการซ่อมอย่างเร่งด่วนหรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคืนสินค้า ในกรณีนี้ กรณีนี้ Etoren จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมา รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบแทน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.4.หลังจาก 7 วัน และอยู่ระหว่า 12 เดือนที่ซื้อสินค้า สินค้ายังอยู่ในประกันมาตรฐาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่เสียมายังบริษัทของเรา พร้อมกับใบเสร็จและ Etoren จะทำการซ่อมสินค้า ทั้งนี้ Etoren จะทำการประเมินว่าสินค้านั้นอยู่ในตกลงการประกันหรือไม่ (โปรดดูรายการที่ยกเว้นการรับประกันด้านล่าง) และถ้าสินค้าได้อยู่ในการรับประกัน Etoren จะทำการส่งให้ลูกค้าภายใน 5 วันทำการและไม่มีค่าใช้เพิ่มเติม ในกรณีที่ สินค้าไม่สามารถซ่อมได้ Etoren จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ และค้าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าจะจ่ายโดย Etoren

ดูคำถามที่พบบ่อยใน นโยบายการคืนสินค้า

4.5 การรับประกันไม่ครอบคลุม การบำรุงรักษาทั่วไป บริการการรีเซ็ตรหัสผ่าน, บริการประจำ และทำความสะอาดปรับปรุงอัพเกรดซอฟต์แวร์กรติดตั้งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการสาธิตผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดนอกเหนือจากการซ่อมแซม

4.6 การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ถือ เป็นความรับผิดชอบของคุณ เพื่อความปลอดภัยโปรดลบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นความลับออกจากเครื่อง ก่อนทำการส่งซ่อม Etoren ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ของข้อมูล หากเว้นแต่ไม่ได้มากับเครื่องแต่แรกเริ่ม

4.7 Etoren ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลสืบเนื่องใด ๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท

5. การคืนสินค้า การเปลี่ยนใจ

5.1 ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สามารถคืนได้หากคุณเปลี่ยนใจ ทั้งนี้สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่มีการแกะ หรือเปิดกล่อง พร้อมเอกสารเซ็นรับสินค้าทั้งนี้ค่าใช้จ่าย 30% สำหรับค่าสต็อกจะถูกนำมาใช้ในกรณีนี้ หากสภาพของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ที่นี่เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เดิมเป็นเงื่อนไขใหม่ ค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า / หน้าที่ / ภาษีนำเข้า / ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินจะยังไม่ได้รับเงินคืน ส่งคืนสินค้าโปรดแพ็คได้อย่างถูกต้องรวมทั้งคู่มือทั้งหมดที่เดิมอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์และการปฏิบัติตามคำแนะนำการกลับมา

6. ภาษีอากรณ์การนำเข้าค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ

6.1 ออสเตรเลีย , ยุโรป, ญี่ปุ่น, มาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิดค่าภาษีการนำเข้า/ หรือภาษีสินค้า ณ จุดนำเข้า นี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลจากประเทศท้องถิ่นและโดยปกติจะถูกเก็บรวบรวมตอนการส่งมอบสินค้าของคุณราคาในเว็บไซต์ Etoren จะรวม ภาษีนำเข้าแล้วสำหรับประเทศต่อไปนี้เท่านั้น - สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ฮ่องกง

6.2 โปรดทราบว่าคลังสินค้าของเราอยู่ในฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น - สินค้าของคุณจะถูกส่งไปจากสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่มีสินค้าอยู่ ในหลายประเทศเช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อาจต้องมีใบอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้อง / อนุญาตให้นำเข้าสินค้าประเภทเทคโนโลยีบางอย่างสำหรับส่วนบุคคลและหรือใช้งานทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณเข้าใจกฎการนำเข้าในประเทศของคุณที่เป็นไปได้ก่อนที่จะซื้อสินค้ากับเราเพื่อป้องกันความผิดหวัง / ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราซึ่งเรามียินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เราได้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และกฎใด ๆ ทั้งนี้เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ซึ่งได้ถูกระบุขึ้นโดยหน่วยงานท้องถิ่นซึ่ง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยหน่วยงานท้องถิ่น

6.3 โปรดทราบว่า Etoren จะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเมื่อสินค้าต้องถูกส่งกลับเนื่องจากการปฏิเสธของลูกค้าอันเนื่องมาจากการปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นให้กับหน่วยงานท้องถิ่น โปรดเข้าใจค่าธรรมเนียมการนำเข้าในประเทศของท่านและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะสั่งซื้อสินค้ากับเรา

7. ความเป็นส่วนตัว

7.1 ข้อมูลของลูกค้าที่ให้กับเราจะถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น เราขอข้อมูลที่จำเป็นในการสั่งซื้อ ที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อการส่งสินค้าถึงมือคุณ ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ข้อมูลของลูกค้าไม่ได้ใช้ร่วมกัน

7.2 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมไว้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศ

7.3 ในดุลยพินิจของเรา เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ โดยการสั่งซื้อกับ บริษัท ของเรา เพื่อการซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายและ ป้องกันบริษัท ของเราจากการฉ้อโกง เป็นผลให้เราอาจจะต้องดำเนินการพิสูจน์ที่อยู่และบัตรเครดิตหรือตรวจสอบผู้ซื้อในการสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดของพวกเขา เนื่องจากสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและมาจากผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

7.4 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลกรุณาติดต่อเรา

8. การรักษาความปลอดภัย

8.1 บนหน้าเว็บประมวลผลคำสั่งเราใช้ 128bit ใบรับรอง SSL ที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการทำธุรกรรมของคุณ Etoren ไม่เคยเห็นหรือเก็บหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ เราจะเห็นเฉพาะอยู่อีเมลของคุณวันที่ลงทะเบียนหรือไม่และคุณได้เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบบัตรเครดิตของคุณ

8.2 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยโปรดติดต่อเรา

8.3 เราจะใช้ความระวังอย่างที่สุด ในการเก็บรายละเอียดของการสั่งซื้อและชำระเงินที่ปลอดภัยของคุณ ทั้งนี้เราสามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดเป็นผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลจากคุณ

9. การกำหนดราคารายละเอียดสินค้าและการวางจำหน่าย

9.1 เราได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าราคาในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อในขณะที่เราเห็นว่าเหมาะสม ในกรณีที่ราคาของเรามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคำสั่งซื้อของลูกค้าราคาที่ตกลงจะเป็นไปตามวันที่ลูกค้าซื้อไม่ว่าราคาที่ปรับปรุงในเว็บไซต์ Etoren จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

9.2 เนื่องจากลักษณะของเทคโนโลยีและการตลาด (เช่นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของเรา) ราคารุ่นสินค้าที่มีรายละเอียดและความพร้อมส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาสามารถเปลี่ยนวันต่อวันหรือภายในวันเดียวกัน ราคาในช่วงเวลาของการสั่งซื้อจะถูกนำไปคิด นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเหตุผลหลักเป็นเพราะความจริงที่ว่า บริษัท ของเราเป็นองค์กรระดับโลกและอาศัยสกุลเงินทั่วโลก บริษัท แม่ของเราคือ Etoren จำกัด อยู่ในฮ่องกง สกุลเงินท้องถิ่นเว็บไซต์ของเราอาจจะมีการตรึงดอลลาร์จาก บริษัท แม่ของเรา เป็นผลให้การกำหนดราคาที่สามารถผันผวน หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา

9.3 หากรายการสินค้ามีราคาที่ผิดพลาดหรือราคาที่ผิดพลาดจะน้อยกว่าราคาจริง เราขอนำเสนอส่วนลดหรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อ

9.4 ในกรณีที่ปริมาณสินค้าสำหรับรายการที่ระบุ "ในสต็อกตอนนี้" แล้วเรามีสต็อกที่มีอยู่ในคลังสินค้าเอเชียแปซิฟิก Hub ของเรา เราจะจัดลำดับการสั่งซื้อจากผู้ที่สั่งซื้อก่อนเป็นอันดับแรก ในกรณีที่ยอดสั่งซื้อสูงกว่าสต็อกที่มีอยู่ และเราไม่สามารถส่งตามจำนวนที่ท่านต้องการได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ ท

9.5 ความพร้อมสต็อกสินค้าในเว็บไซต์และยืนยันการสั่งซื้อของเราถูกสร้างขึ้นโดยระบบของเราซึ่งคำนึงถึงระดับสต็อกในปัจจุบันbackorders ผลิตภัณฑ์ การขนส่งจากผู้ผลิตหรือจากที่อื่นหรือคลังสินค้า Etoren และข้อมูลจากซัพพลายเออร์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับการส่งมอบ ทั้งนี้เป็นเพียงการประมาณการ์ณที่ได้รับ ซึ่งอาจมีผลกระทบจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตที่เกิดจากความล่าช้าหรือหยุดการผลิตสินค้า ซึ่งเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการผิดพลาดจากการประมาณการณ์ที่แตกต่างการสิ่งที่ได้แจ้งไว้หรือถ้าสินค้าถูกยกเลิกโดยผู้ผลิต หากผู้ซื้อได้ประสบปัญหาเนื่องจากเหตุผลใดเหล่านี้ เราจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างดีที่สุด รวมถึงเปลี่ยนสินค้าหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากผู้ซื้อไม่ต้องการที่จะรอสินค้า

9.6 รายละเอียดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราจะได้รับโดยตรงจากข้อมูลที่จัดทำโดยผู้ผลิต สินค้าจะถูกจัดเป็นชื่อและอธิบาย ในกรณีที่รายละเอียดของสินค้าที่มาพร้อมกับภาพของบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบใช้เป็นตัวอย่างการโฆษณาเท่านั้น

9.7 เนื่องจาก Etoren ดำเนินงานในประเทศที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่สามารถที่จะขายในบางประเทศได้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ / หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อที่ได้รับเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้

10. ความรับผิด

10.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีละเมิดสัญญา (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่น ๆ สำหรับธุรกิจใด ๆ หรือการสูญเสียส่วนบุคคล รวมทั้งการสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) ข้อมูล รายได้ รวมถึงอุปกรณ์ / เครื่องจักร / ยานพาหนะ การเตรียมการเดินทาง, การเรียกร้องของบุคคลที่สามหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการซื้อใช้ หรือการสั่งซื้อสินค้าจากเรา ความรับผิดชอบได้รวมกับราคาสินค้า เราไม่ได้มีความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนบุคคล

10.2 คุณไม่สามารถส่งออกสินค้าที่ซื้อจากเราเนื่องด้วยเป็นการฝ่าฝืนควบคุมการส่งออกของรัฐบาลท้องถิ่นของคุณ

11. ทั่วไป

11.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

11.2 หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะพบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาล ทุพพลภาพหรือไม่สามารถใช้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไข

11.3 เราอาจกำหนดหรือโอนสิทธิใด ๆ ของเราหรือสัญญาย่อย ของภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แก่บุคคลที่สาม

11.4 คุณไม่สามารถโอนสิทธิใด ๆ ของคุณหรือสัญญาย่อย ๆ ของภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณไม่สามารถโอนหรือโอนสิทธิใด ๆ ของคุณหรือสัญญาย่อย ๆ ของภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

11.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ควบคุมความสัมพันธ์การค้าทั้งหมดระหว่างคุณและเราเองและจะยังคงมีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์การค้าของเรา

11.6 ทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงการใช้เครื่องหมายทางการค้า) ซึ่งเราเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว การใช้ข้อความในเวปไซด์ ควรได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้นและควรได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา

11.7 ห้ามการลอกเลียนแบบหรือการนำข้อความในเว็บไซด์นี้ไปใช้โดยเด็ดขาด

11.8 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจ้งให้ทราบในหน้าเวปไซด์ของเรา.

ข้อผิดพลาดและการละเว้นข้อผิดพลาด

12.1 ข้อผิดพลาดและการละเว้นข้อผิดพลาดต้องได้รับการยกเว้น

ไม่มีผลบังคับใช้ในสิทธิทางกฏหมาย

13.1 นโยบายข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการให้บริการที่ดีสุดของเรา ทั้งนี้ไม่มีผลบังคับใช้ในสิทธิทางกฏหมายในฐานะผู้บริโภค