ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหรือยัง ออร์เดอร์ของคุณมีจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมหรือไม่?

หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจคิดภาษีสินค้า ณ จุดนำเข้าตามเกณฑ์ทีระบุแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นการเรียกเก็บค่าบริการขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของประเทศและปกติจะเก็บรวบรวมโดยสำนักงานศุลกากร ผ่าน บริษัทขนส่งที่ส่งมอบการสั่งซื้อของคุณ คุณไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมเมื่อได้รับสินค้า ในกรณีที่คุณถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า โปรดติดต่อเราเพื่อเราจะได้เอกสารที่เหมาะในการยื่นสำนักงานศุลกากร ซึ่งในขณะนี้ ที่เราสามารถนำไปใช้กับประเทศดังต่อไปนี้ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง

ทำไมภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด?

เนื่องจากกฎระเบียบสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และข้อจำกัดของบริการจัดส่งสินค้า / การจัดส่งสินค้าที่เราใช้ในขณะนี้ ไม่สามารถละเว้นภาษีนำเข้าได้ในประเทศอื่นๆ ซึ่งเรายินดีที่จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราเพื่อตรวจสอบกฎระเบียบการนำเข้าของประเทศคุณ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งEtoren ไม่สามารถควบคุม และระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้ได้ ทั้งนี้เราได้คอยตรวจสอบหลักเกณฑ์ภาษีในประเทศเหล่านี้และพยายามจะขยายประเทศที่มีหน้าที่จัดส่งสินค้าการชำระเงินรูปแบบครั้งเดียวก็เป็นไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ที่ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ 6